Projects

 • Develop projects together with the client
 • Calculation and price estimate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam et magna a sem euismod vulputate. Sed pellentesque venenatis sem. Proin diam. Mauris neque sem, dapibus sit amet, porttitor quis, egestas placerat, dolor. Duis vel leo nec mauris convallis ultricies. Nulla vestibulum hendrerit purus. Nulla ac enim nec pede convallis vulputate. Ut facilisis. Aliquam bibendum ornare enim. Aliquam erat volutpat. Mauris ut erat et ante tincidunt sagittis.

Sed hendrerit magna in nulla. Aenean quis elit. Nam velit libero, cursus sit amet, consectetur interdum, faucibus vel, nisi. Aliquam sit amet quam. Aliquam vestibulum dignissim pede. Aliquam iaculis est quis pede. Morbi interdum molestie justo. Nulla facilisi. Quisque quis est eget libero lobortis tristique.

Project Management

 • Gjennomføre anbudsprosess
 • Inngå kontraktar med entrepenør på vegne av byggherre
 • Oppfølging av bygge- og anleggsarbeid
 • Gjennomføring av byggemøte
 • Kontakt med byggingsmyndigheiter

Applications

 • Utarbeide komplett byggesøknad med teikningar, nabovarsel og evnt. dispensasjon
 • Kontakt/avklaring med byggingsmyndigheiter
 • Ansvarleg søkar i byggefasen
 • Vurdere rammesøknad kontra eitt-trinns søknadshandsaming

Construction

 • Berekning av betong-, tre- og stålkonstruksjonar i næringsbygg, landbruksbygg, bustadar og anleggskonstruksjonar
 • Planlegge og prosjektere konstruksjonar i betongelement
 • Prosjektere bruer og kulvertar i samband med Statens Vegvesen sine reglar
 • Utarbeiding av konstruksjonsteikingar

Advise

 • Brannteknisk rådgiving i byggesaker
 • Utarbeide brannteknisk dokumentasjon i henhold til forskriftskrav
 • Utføre risikoanalyse
 • Kontroll av prosjektering- og utføring av branntekniske løysingar

Use of energy

 • Vurdere ulike bygningsmetodar for å oppnå lågt energiforbruk
 • Rekne ut u-verdi til bygningskonstruksjonen
 • Rådgiving vedr. ulike metodar for dokumentasjon av bygningens energieffektivitet
 • Energiattest for bygningen

Power supplies

 • Vurdering av fallhøgde, vassføring, kraftlinje og miljømessige tilhøve for utbygging
 • Vurdering av økonomien i prosjektet
 • Utarbeiding av søknader, prosjektbeskrivelse
 • Byggeleiing

Constructions

 • Vurdering av geotekniske tilhøve med hensyn på ulike fundamenteringsmetodar
 • Dimensjonering av veg, vatn og kloakk
 • Kostnadsvurdering
 • Framdriftsplan

Use cases

 • Tilråding av oppgjør mellom ulike aktørar i byggeprosessen
 • Tolking av kontraktar og Norsk Standard

Green Engineers Inc